Użytkownik:

Hasło:

 
 

Z części zasobów repozytorium można korzystać logując się jako użytkownik "gość", hasło "gość". Aby uzyskać pełny dostęp do repozytorium, należy skontaktować się z administratorem.

Studentów administrator rejestruje na podstawie zgłoszenia przekazanego przez wykładowcę. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer indeksu, zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe przechowywane są wyłacznie w postaci cyfrowej i przetwarzane automatycznie w celu zapewnienia dostępu do zasobu repozytorium. Dane osobowe studentów usuwane są w okresie jednego miesiąca po regulaminowym zakończeniu studiów albo niezwłocznie na żądanie osoby zainteresowanej. Dane pozostałych osób, w tym pracowników UAM, usuwane są na ich żądanie.

Do zakładania nowych działów i umieszczania w nich publikacji uprawnieni są Bogdana Hojdis oraz Piotr Jarmuszkiewicz.

Do otwarcia dokumentów w formacie PDF oraz DJVU niezbędne są odpowiedznie przeglądarki.